Open by Horses - Konie uczą Ludzi - Open by Horses

Przejdź do treści


Wyjdź ze swojej strefy komfortu.
Możesz wzrastać tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie
i niekomfortowo, próbując czegoś zupełnie dla Ciebie nowego.
Brian Tracy
604 793 528
Wróć do spisu treści