Dla uczestników indywidualnych - Open by Horses

Przejdź do treści

Dla uczestników indywidualnych

Główne założenia warsztatów:
  • Diagnoza własnych kompetencji przywódczych i komunikacyjnych w pracy zawodowej i relacjach społecznych.
  • Rozpoznawanie i kształtowanie własnego stylu osiągania celów.
  • Diagnoza własnych strategii działania w sytuacjach zawodowych.
  • Poszerzenie świadomości własnego stylu komunikacji.
  • Rozwijanie umiejętności budowania więzi w zespole.
  • Generowanie zmiany
  • Rozwijanie autentycznego przywództwa
  • Podniesienie efektywności działania
Na warsztacie Open by Horses doświadczysz komunikacji „bez maski”, przekroczysz bariery, znajdziesz te obszary swojej komunikacji, których uelastycznienie zwiększy Twoją efektywność.
Trenerami na tych warsztatach są konie. One udzielą informacji zwrotnej. Potem w czasie moderowanej dyskusji z pomocą profesjonalnych facylitatorów możesz przetransferować uzyskaną informację do swojego środowiska życia i pracy.
Metoda Horse Assisted Education pozwala na doświadczanie odbicia w zwierciadle naszych emocji, intencji i postaw. 
604 793 528
Wróć do spisu treści