Dla dzieci - Open by Horses

Przejdź do treści

Dla dzieci

Dla dzieci młodszych, adresowany do szkół
6-godzin; Grupy 16-20 osób; Cena 160 zł od osoby
Zrozumieć i być rozumianym
Dla par Rodzic-Dziecko
8 godzin+obiad; Grupy 6-12 osób; Cena 700 zł od pary
Koń na receptę
Dla par Rodzic-Dziecko
5 godzin. Grupy 6-12 osób; Cena 400 zł od pary
Chcę być zrozumiany!
Dla młodzieży o relacjach między rówieśnikami
8 godzin+obiad; Grupy 5-12 osób; Cena 450 zł od osoby

Warsztaty komunikacji dla dzieci w asyście koni
Komunikacja jest pojęciem tak oczywistym, że aż trudno się o niej mówi. Jednakże nieporozumienia tak wśród dorosłych, jak i wśród dzieci świadczą o potrzebie edukacji w tym kierunku.
Zastanówmy się jak często słyszymy w odniesieniu do dzieci sformułowania: „powiedz dzień dobry”, 
„wyjmij ręce z kieszeni”, „siedź prosto”, „wypluj gumę”, „patrz na mnie, jak do mnie mówisz” … A przecież skuteczna komunikacja to nie tylko wyuczone poprawne zachowania. Zależy ona od wielu czynników: intencji rozmówcy, spójności postawy ciała z wypowiadanymi słowami, uważnego słuchania. Celem tych warsztatów jest wykreowanie przez dzieci przekonań i postaw sprzyjających skutecznej komunikacji.
Dzieci chętniej uczą się podczas zabawy i interakcji, niż w szkolnej ławce. Dlatego proponujemy Państwu warsztaty na temat komunikacji z udziałem koni. W „rozmowie” ze zwierzęciem słowa odgrywają dużo mniejszą rolę, ważniejsze są intencje, wzajemny szacunek, intuicja, a to pobudza kreatywność. Umiejętność wydobycia z siebie tych cech jest celem tych warsztatów.
Zapraszamy serdecznie na szkolenie w asyście koni dedykowane dzieciom. 
Cele warsztatu
  • Świadomość komunikowania się ze sobą, z druga osobą, z otoczeniem
  • Umiejętność nieoceniającego formułowania poglądów
  • Komunikacja niewerbalna u zwierząt i u ludzi. Rola mowy ciała w spójności komunikacji
  • Wyjście poza strefę komfortu
  • Rozpoznawanie uczuć i potrzeb. Analiza emocji w sytuacjach akceptacji lub odmowy
  • Tworzenie własnych strategii działania
  • Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za swoją komunikację
A jeśli dzieci nie miały wcześniej doświadczenia z końmi?
Wcześniejsze doświadczenie z końmi nie jest potrzebne podczas warsztatu, ponieważ dzieci nie wsiadają na konie i nie wykonują żadnych czynności pielęgnacyjnych. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są z ziemi.
Konie uczestniczące w warsztatach są bezpieczne i przygotowane do zajęć z dziećmi. Charakteryzuje je spokój, uważność i przyjazne nastawienie. 
Warsztaty prowadzi dwóch licencjonowanych trenerów metody „Konie uczą Ludzi” – Open by Horses, w tym jeden doświadczony pedagog. Trenerzy prowadzący warsztat mają minimum 10‑letnie doświadczenie w pracy z końmi.
W przypadku, gdy dziecko nie chce brać czynnego udziału w ćwiczeniu, pełni funkcję obserwatora biorącego równoprawny udział w omówieniu ćwiczenia oraz dyskusji.
Stawiamy na dobrowolność, zabawę i naukę w poczuciu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia każdego uczestnika szkolenia.
604 793 528
Wróć do spisu treści