Horse Assisted Education informacje o metodzie "Konie uczą Ludzi" - Open by Horses

Przejdź do treści

Horse Assisted Education informacje o metodzie "Konie uczą Ludzi"

Co to jest Horse Assisted Education?

Horse Assisted Education (w skrócie HAE) to innowacyjna koncepcja edukacyjna, w której konie wspomagają rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.

Koncepcja ta wykorzystywana jest w warsztatach rozwoju osobistego oraz szkoleniach biznesowych dotyczących budowania świadomego przywództwa i podnoszenia umiejętności interpersonalnych.  

Stosowana jest w wielu krajach. Początkowo była wykorzystywana w szkoleniu kadr zarządzających. Z czasem okazało się, że jest bardzo przydatna w
szkoleniu handlowców, negocjatorów, nauczycieli i trenerów.

Tekst: Inga Zawadzka
Opracowanie: Dina Zawadzka 
i Ewa Hadała-Mikołajczuk
Dziś jest to skuteczna metoda edukacyjna dla każdego człowieka, poszukującego rozwoju i doskonalenia umiejętności społecznych.

Na czym polega Horse Assisted Education?

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń z końmi z ziemi. Ćwiczenia są obmyślane w taki sposób, żeby uczestnik mógł z ich przebiegu zaobserwować lub wywnioskować, które swoje zachowania chciałby wzmacniać, które modyfikować, a których unikać, aby osiagnąć określoną reakcję ze strony drugiej osoby lub osób. Chodzi o to, by znaleźć najbardziej efektywne modele zachowań "uszyte na miarę" uczestnika - takie, w których najlepiej się czuje i jest przekonany, że może i chce je rozwijać. Znalezienie takich skutecznych rozwiązań nie może być prostym naśladownictwem, wymaga głębszego wejrzenia we własną tożsamość oraz motywację i w tym procesie uczestnika wspierają doświadczeni moderatorzy prowadzacy warsztaty.

Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie, w parach, w małych grupach lub cała grupa uczestników ma do wykonania wspólne zadanie. 

Ćwiczenia dobierane są w zależności od tematu warsztatów: nieco inne w przywództwie, inne w komunikacji, inne dla nauczycieli, inne w przypadku warsztatów rozwoju osobistego.

Istotą metody 

Horse Assisted Education jest przebywanie w przestrzeni z koniem i doświadczanie siebie, doświadczanie czym jest świadome przywództwo i komunikacja; stawianie i osiąganie celów, motywacja, współpraca, zarządzanie zmianą, kontrola emocji, umiejętność wywierania wpływu poprzez swój model komunikacji w miejsce zewnętrznych atrybutów.

Ważna w procesie uczenia się jest samoświadomość i otwarcie na autoanalizę.

Uczestnicy sami wyciągają wnioski odnośnie własnych sposobów działania. Nie ma tu gotowych odpowiedzi i wskazówek. Każdy odkrywa to, co w jego sytuacji jest najbardziej pomocne w efektywnej zmianie zgodnie z założeniem, że tylko my sami możemy być ekspertami naszego rozwoju i tylko my jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania.

Nie ma tu mentora, nauczyciela czy eksperta, przynajmniej w wymiarze osobowym.

Ćwiczenia nagrywane są na kamerę, a po ćwiczeniach następuje:
• analiza materiału wideo, 
• udzielanie informacji zwrotnej, 
• moderowane dyskusje grupowe,
• transfer sytuacji szkoleniowej na życie zawodowe
Po krótkiej analizie tworzymy plan działania - określamy, które zachowania blokują skuteczność interpersonalną i warto się zastanowić nad inną opcją działania, a które są pożądane i trzeba je wzmacniać oraz gdzie jest obszar do poszerzania możliwości.

TO NIE JEST SZKOLENIE O KONIACH.

Przede wszystkim należy powiedzieć, że nie ma tu żadnej teorii ani żadnej nauki o zachowaniach koni, nie ma też żadnej interpretacji końskiego języka.

NIE JEST TO TEŻ SZKOLENIE KONI.

Konie nie są tutaj poddawane żadnej „obróbce”, a celem uczestników nie jest uczenie koni czegokolwiek tylko uczenie się OD koni.

UCZESTNICY MOGĄ NIE MIEĆ WCZEŚNIEJSZYCH DOŚWIADCZEŃ Z KOŃMI.
SZKOLENIE MA CHARAKTER AUTODIAGNOZY KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH IPRZYWÓDCZYCH


Jak się komunikujesz w świecie ludzi (zawodowym  i prywatnym),  jakie budujesz relacje,  jakim jesteś autorytetem  i  liderem, jak tworzysz i realizujesz związki.

Temat szkolenia HAE to pewne uproszczenie, gdyż nauka z końmi przebiega zawsze wielokierunkowo – konie integrują nasze myśli, emocje, zmysły, intuicję i to czego się uczymy dotyczy całej naszej osoby i wielu sfer życia jednocześnie. Ponadto proces uczenia się rozpoczyna się podczas szkolenia i trwa nadal po jego zakończeniu, ponieważ wyjątkowość doświadczenia sprawia, że otwieramy się na zmianę.
604 793 528
Wróć do spisu treści