Dla biznesu - Open by Horses

Przejdź do treści

Dla biznesu

Dla kogo?
 • Kadra zarządzająca
 • Kadra menedżerska
 • Handlowcy, pracownicy obsługi klienta
 • Trenerzy wewnętrzni
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
1-dniowe oraz 2-dniowe 
 • Komunikacja 
 • Przywództwo
 • Integracja
 • Team bulding
Zarządzanie zespołem i świadome przywództwo
 • Rozwój umiejętności dostrzegania potrzeb pracowników oraz ich motywowania
 • Rowijanie umiejętności budowania relacji w zespole
 • Dopasowanie metod zarzadzania do potrzeb konkretnego pracownika
Umiejętność budowania relacji z klientem
 • Rozwijanie świadomości postrzegania nas przez klientów
 • Poszerzanie umiejętności dopasowania sposobu komunikacji do potrzeb klienta
 • Budowanie długotrwałych relacji z klientem
Zarządzanie zmianą
 • Pokonywanie stresu i poczucia niepewności w sytuacji zmiany
 • Zmniejszenie oporu wobec zmian i motywowanie pracowników
 • Rozwój umiejętności wykraczania poza strefę komformu
Team building
 • Szkolenie o silnym charakterze integracyjnym
604 793 528
Wróć do spisu treści