Kurs trenerski Train The Trainer - Open by Horses

Przejdź do treści

Kurs trenerski Train The Trainer

PROGRAM TRENERSKI LICENCJONOWANY PRZEZ OPEN by HORSES

Train The Trainer Programu „Konie uczą Ludzi” jest – jako jedyny w Polsce – licencjonowany przez OPEN by HORSES. Nie tylko pokazujemy na czym polega metoda Horse Assisted Education, ale uczymy też z nią pracować, projektować i prowadzić warsztaty samodzielnie.
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA: 

Rzetelne przygotowanie do samodzielnego projektowania i prowadzenia warsztatów według konceptu „Konie uczą Ludzi” pod względem: organizacyjnym, merytorycznym, prowadzenia grup (know-how trenera, moderatora, facylitatora), przygotowania materiałów szkoleniowych.
Wejście do zespołu trenerów OPEN by HORSES.
Uczestnicy poznają nie tylko ćwiczenia z końmi, ale również zasady pracy z ludźmi podczas takiego warsztatu, a także będą mieli okazję w ciągu 4 sesji ćwiczyć swoje umiejętności pracy z grupą.
Uczestnicy nauczą się projektować własne ćwiczenia z końmi dopasowane do tematyki warsztatu, ukierunkowane na kluczowe kompetencje i cele odbiorców, osadzone w ściśle wyznaczonych granicach etyki i bezpieczeństwa
Uzyskanie licencji OPEN by HORSES gwarantuje współpracę z OPEN by HORSES:
  • w zakresie przygotowania i prowadzenia warsztatów „Konie uczą Ludzi”
  • rekomendację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Konie uczą Ludzi”
  • możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych
  • pomoc w zakresie organizacji własnych warsztatów
  • promowanie trenera programu w OPEN-Grupa Dobrych Trenerów i OPEN by HORSES
  • udział w spotkaniach grupy trenerów OPEN by HORSES
I sesja OPEN by HORSES – 2 dni
II sesja KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI – 2 dni
III sesja PRZYWÓDZTWO – 2 dni
IV sesja PROJEKTOWANIE WŁASNEGO WARSZTATU – 3 dni

Kontakt w sprawie szczegółów i zgłoszenia:
hello@openbyhorses.pl, tel: 602 226 047

formularz zgłoszeniowy:
604 793 528
Wróć do spisu treści