Dziękujemy za zgłoszenie na warsztaty Open by Horses! - Open by Horses

Przejdź do treści

Dziękujemy za zgłoszenie na warsztaty Open by Horses!

Kontakt
Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia na warsztaty Open by Horses! 

Informacje organizacyje oraz szczegóły dotyczące dojazdu otrzymają Państwo najpóźniej 5 dni przed terminem warsztatu. 

Gwarancją rezerwacji miejsca na warsztacie jest płatność dokonana w terminie:
- warsztaty otwarte - 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu;

Maksymalna liczba uczestników w zależności od charakteru warsztatów od 6 do 12 uczestników.

Płatności prosimy dokonać na rachunek:
STUDIO TORT, ul Bzowa 15/1, 02-708 Warszawa
Citibank Handlowy
nr rachunku 59 1030 0019 0109 8518 0224 2188
W tytule: OPEN BY HORSES i data warsztatu

Nie gwarantujemy rezerwacji do momentu dokonania wpłaty. 
Ubezpieczenie Uczestnika zawarte jest w cenie warsztatu.
W przypadku odwołania warsztatu z przyczyn leżących po stronie organizatora gwarantujemy całkowity zwrot dokonanej przez Państwa płatności w terminie 7 dni od daty planowanego warsztatu.

Wysyłając zgłoszenie zaakceptowali Państwo poniższy regulamin uczestnictwa:

Regulamin uczestnictwa w warsztatach OPEN by HORSES
Zapisując się na warsztaty Uczestnik akceptuje poniższe punkty.

Cena warsztatów obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu; materiały szkoleniowe; certyfikat ukończenia warsztatu; obiad (nie dotyczy kursu trenerskiego); napoje; owoce; słodycze; ubezpieczenie.

Cena warsztatów nie obejmuje: dojazdu; noclegów (rezerwacji noclegów dokonujemy na prośbę Uczestnika i po uzgodnieniu szczegółów).

Rezygnacja z uczestnictwa
Przy rezygnacji opłata nie jest zwracana, ale istnieje możliwość zapisania na warsztat innej osoby zaproponowanej przez Uczestnika.

Odwołanie terminu
Jeśli z przyczyn choroby trenera lub koni albo innego ważnego powodu warsztat nie może zostać przeprowadzony, możliwe jest jego odwołanie. Sytuacja ta dotyczy również warsztatów, na które nie zgłosiła się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku oferowane jest do wyboru albo uczestnictwo w innym terminie albo zwrot całej opłaty za warsztat.

Lokalizacja
W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy możliwość zmiany miejsca szkolenia.

Z poważaniem
Zespół Open by Horses
604 793 528
Wróć do spisu treści